Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

"St. George Orthodox Church Laikipia..." Kenya

 Neofitos Kong'ai


"St. George Orthodox Church Laikipia- The Church in a tent! May St. George intercede for us to move out of worship in a tent."

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου