Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

Ορθόδοξοι νέοι από την Ουγκάντα και τις ΗΠΑ επικοινωνούν διαδικτυακά

 Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda


Περισσότερα... https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου