Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020

Μνημόσυνο προσευχής και ευγνωμοσύνης για τον Αρχιτέκτονα Ιεραπόστολο Νικόλαο Φουρνάρη στο Μπουρούντι

 Innocentios Byakatonda
"Thank you very much for your prayers today on the feast Saint Nicholas is when Pope and Patriarch Theodoros II consecrated me to be a bishop of Burundi and Rwanda it is now 8 yearsMay God grant our Patriarch and members of the Holy Synod many Years.

Also we did memorial service of IERAPOSTOLOS of Mr NICHOLAS FOURUNARIS
A man of prayer, fasting, humility, patience and self sacrifice I encountered him before I became a priest then when I become a priest we become close to each other like father and son when I become a a bishop I become his father confess may his memory be eternal as we celebrate the feast day of Saint Nicholas"


Περισσότερα... https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου