Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

"ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ ΤΗΣ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΠΡΑΖΑΒΙΛ & ΓΚΑΜΠΟΝ"

 Παντελεήμων Αράθυμος


"ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ ΤΗΣ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΠΡΑΖΑΒΙΛ & ΓΚΑΜΠΟΝ

Με το έλεος του Παναγάθου Θεού πραγματοποιήθηκε στο Pointe-Noire την Παρασκευή, 4η Δεκεμβρίου 2020 η δεύτερη συνάντηση των υπευθύνων του κατηχητικού έργου ανά Ενοριακή Κοινότητα της Ιεράς Μητροπόλεως Μπραζαβίλ και Γκαμπόν, στα πλαίσια της λειτουργίας της Σχολής Κατηχητών αυτής.
Κατά την συνάντηση όλοι οι υπεύθυνοι κατηχητές εξετάσθηκαν επιτυχώς επί του πονήματος υπό τον τίτλο «Πιστεύω, το Σύμβολο της Ορθοδόξου Πίστεως (Σύμβολο Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως)», το οποίο ο Σεβασμιώτατος τους είχε προσφέρει κατά την πρώτη συνάντηση, ενώ έλαβαν το νέο θεολογικό σύγγραμμα «Συνάντηση με την Ορθοδοξία» προς μελέτη εντός του επομένου τετραμήνου. Ακόμη, εγκρίθησαν από κοινού ο Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολής Κατηχητών, καθώς και οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εντάξεως κάθε ενδιαφερομένου στις τάξεις των κατηχουμένων της τοπικής Εκκλησίας.
Υπενθυμίζεται ότι κατά το Β’ Λειτουργικό Σεμινάριο των κληρικών της Ι.Μ.Μπραζαβίλ με θέμα «Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα: Πνευματική και Λειτουργική ζωή» (26-29 Ιανουαρίου 2020), ο Σεβ. Μητροπολίτης Μπραζαβίλ κ.Παντελεήμων είχε ανακοινώσει την από καιρό ειλημμένη απόφασή του περί της συστάσεως Σχολής Κατηχητών της Ι.Μ.Μπραζαβίλ, στην οποία θα μετέχουν μόνιμοι ενήλικες κατηχητές από κάθε ενορία, υποχρεωτικώς πεπαιδευμένοι, ώριμοι πνευματικώς και από ετών βεβαπτισμένοι χριστιανοί, οι οποίοι ανά τετράμηνο θα προσέρχονται σε σύναξη υπό τον Ποιμενάρχη τους στην έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως, προκειμένου να καταρτίζονται συστηματικώς και να λαμβάνουν όμοια θεολογικά κείμενα προς μελέτη, έως την επόμενη σύναξη, όπου, κατόπιν εξέτασης επ’ αυτών, θα λαμβάνουν νέο υλικό.
Ταυτοχρόνως η Ι.Μ.Μπραζαβίλ προέβη στην εκτύπωση συνοπτικού συγγράμματος περί την ορθόδοξη πίστη, το οποίο μελετούν οι κατηχούμενοι με την βοήθεια των κατηχητών τους στην διάρκεια ενός έτους.
Σκοπός του εγχειρήματος είναι η με τη Χάρη του Θεού ορθή, συστηματική, υπεύθυνη και ενιαίας μορφής και περιεχομένου κατήχηση των προσερχομένων στην ορθόδοξη πίστη, σε ολόκληρη την πνευματική δικαιοδοσία της Ι.Μητροπόλεως, από εντεταλμένα πρόσωπα σταθερώς, τα οποία, επίσης, τυγχάνουν διαρκούς και μεθοδικής επιμορφώσεως.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, το νέο Κατηχητικό εγχειρίδιο, υπό τον τίτλο «Πιστεύω, το Σύμβολο της Ορθοδόξου Πίστεως (Σύμβολο Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως)», αποτελεί μία ευσύνοπτη και κατανοητή ανάλυση του Συμβόλου της Πίστεως (Θεολογία, Χριστολογία, Πνευματολογία, Εκκλησιολογία, Εσχατολογία) προς εισαγωγή των ελευθέρως προσερχομένων στην Ορθοδοξία.
Η συστηματική κατήχηση αυτών, ως και η μετά το βάπτισμα συστηματική συμμετοχή τους στους ενοριακούς Κύκλους μελέτης της Αγίας Γραφής θα συμβάλλουν Χάριτι Θεού στην πνευματική κατάρτιση και ενδυνάμωση της ορθοδόξου πίστεως της τοπικής Εκκλησίας."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/profile.php?id=100013089222974

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου