Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

"This is the progress at St. Mark Orthodox Church Kimondo- Nyeri!" Kenya

 Neofitos Kong'ai

"God is the lord and He has appeared to us!!

In our waiting God is working wonders and God work done in God’s way will never lack supply.
This is the progress at St. Mark Orthodox Church Kimondo- Nyeri!
Glory to God in all things!"

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου