Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

"Your help will go a long way in continuing to share the light and love of Christ with a suffering world" OCMC

 Orthodox Christian Mission Center - OCMC

"With your support, we raised OVER $13,000 for missions on #GivingTuesday! THANK YOU!

Your help will go a long way in continuing to share the light and love of Christ with a suffering world."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου