Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021

"Every year, OCMC dedicates October to supporting priests worldwide... "

 Orthodox Christian Mission Center - OCMC 

It's Support a Mission Priest Month again!
Every year, OCMC dedicates October to supporting priests worldwide through our Support a Mission Priest (SAMP) program.
This year, we want to raise $12,000 to support 20 mission priests for an entire year. Consider making a donation to help us reach our goal, and to help mission priests continue sharing the Gospel worldwide!
Help Support 20 Mission Priests!
Help Support 20 Mission Priests!
Έρανος για Orthodox Christian Mission Center - OCMC από Ocmc Alex


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου