Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021

"Metropolitan Innocentious Byakatonda finally back to service"

 Moses Theokistos Gichingiri  

His Emminence Metropolitan Innocentious Byakatonda finally back to service. He celebrated in Bujumbura. May you live long your Emminence.

https://www.facebook.com/mozz.kajogoo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου