Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

"Seek LOVE. Ask God every day for love..."

 Njau David 

Seek LOVE. Ask God every day for love. Give your whole heart to God, so that you can dwell in love.
Today at St Irene orthodox church Gilgil town.

https://www.facebook.com/david.njau.7505

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου