Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

Excursion at the Elimina Castle by Orthodox Church Youth Campers, Ghana

 Holy Transfiguration Orthodox Cathedral, Accra 

Excursion at the Elimina Castle by Orthodox Church Youth Campers

https://www.facebook.com/holytransfigurationorthodoxcathedralaccra

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου