Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Απομονή πτυχίων στο Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο του Κονγκό

Romfea.gr
 
Με την ευχή << Πορευθέντες μαθητεύσατε παν το Κογκό, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα Του Πατρός και Του Υιού και Του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς…
romfea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου