Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020

"Archbishop Innocentios Byakatonda celebrated the Christmas of the Russians in Rwanda"

 Andreas Kubwimana Janvier

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

"His Eminence the Archbishop Innocentios Byakatonda today celebrated the Christmas of the Russians that stay here in Rwanda and he wished them also a happy New Year 2020"

Περισσότερα... https://www.facebook.com/profile.php?id=100009117605675&__tn__=%2CdlC-RH-R-R&eid=ARAgVRRZFw2IUpmufLw3PtNadyT14mgF2HBayYHR5wFhtUOUxN3CYehhP5I36j5M2eT28oIUIdmkIoKJ&hc_ref=ARRfjhzj-_nC3v1xl9VF0YrxUfNSY7-uP-EZEm83TxDG46dog5XN-6oYLxRCmGZP6cE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου