Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020

Ο Επίσκοπος στηρίζει τους νέους...

Silvestros Kisitu"Today at St.Athanasios Amucha, Lira. After the Holy Liturgy we had a meeting with the Youth of Lira Deanary. We discussed different matters and ways through which the Youths can be strengthened in the Church service and also in their individual lives.
God bless & protect the youth!"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου