Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

"Daniel Kateli’s journey to Orthodoxy brought him many blessings..."

Daniel Kateli’s journey to Orthodoxy brought him many blessings, and so he wanted to give back to God. This past year, he finally found a great way to do just that: by serving on a mission team.
Click below to read more about his journey:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου