Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020

"This month we want to raise money for Fr. Ndala, one of our SAMP priests in the Democratic Republic of the Congo!"

This month we want to raise money for Fr. Ndala, one of our SAMP priests in the Democratic Republic of the Congo! Please pray for him and consider offering your support!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου