Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

"So proud for being Orthodox and serving as an altar boy!!!"

 Randrianaivo Vacilios Frederic

"My son Theodoros Randrianaivo ! So proud for being Orthodox and serving as an altar boy!!!"

https://www.facebook.com/randriaoaivo.vaciliosfrederic

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου