Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021

Foundation stone of the church of St. Andreas Inavi, Kisumu - Kenya

 Karanja Collins 


With the blessings of H.G Marcos Theodosios of we layed foundation stone of the church of St. Andreas Inavi .May God give strength to Fr. Polycapos Ominde the parish priest who is dedicated to see this Church is complete

https://www.facebook.com/karanja.collins

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου