Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021

Liturgy at St. Makarios Orthodox Church- Githima, Nyahururu Deanery (Οrthodox Diocese of Nyeri and Mt Kenya)

 Ορθόδοξη Ιεραποστολή,Orthodox Mission,Mission Οrthodoxe 

Liturgy today at St. Makarios Orthodox Church- Githima, Nyahururu Deanery. Concelebrated with Frs. Elpis, Nicholas and Deacon Raphael.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου