Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Nyahururu Deanery Orthodox Sunday school

 FrDn Nicholas Julius Papadopoulos 

Nyahururu Deanery Orthodox Sunday school seminar commenced at our Saint John orthodox church Ndaragwa..

https://www.facebook.com/julius.kihara.3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου