Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

Trisagion for the Late Archbishop Kallistos Ware... Kenya

  Bassie Masoha Feldman 

His Eminence Archbishop Makarios, presided over the Divine Liturgy at St. Makarios chapel in the Orthodox Patriarchal Seminary. After the liturgy, the Archbishop, together with priests and seminarians did a Trisagion for the Late Archbishop Kallistos Ware who has passed on. May his memory be eternal and may his soul rest in peace.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου