Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

Bishop Markos of Kisumu Diocese during the blessing of water... Kenya

 Lovi Nicholas 

His Grace Bishop Markos of Kisumu Diocese during the blessing of water with father Dimitrios

https://www.facebook.com/lovi.nicholas.3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου