Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023

"Thank you to all who support my orthodox mission works at Ndaragwa Νyahururu Kenya!.."

 FrNicholas Julius Papadopoulos 


Liturgy after Liturgy:Interacting with faithfuls and helping to serve meals after Church service! Thank you to all who support my orthodox mission works at Ndaragwa nyahururu Kenya!.

https://www.facebook.com/julius.kihara.3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου