Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024

"Support Bishop Themi Adamopoulo, so he may continue to lead his mission in Sierra Leone..."

 Paradise 4 Kids - P4K 

Directly support Bishop Themi Adamopoulo in his personal travel, medical and living expenses, so he may continue to lead his mission in Sierra Leone through his love for Jesus Christ.
Save a life. Donate today! 🧡

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου