Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ στα Σουαχίλι... Ti Ypermaho in Greek/Kiswahili.

 
"Here I am chanting the hymn "Ti Ypermaho" ("To the Champion Leader") with the seminarians of Kasikizi in Tanzania. I'm chanting my verses in the original Greek, and they're chanting theirs in Kiswahili."
(Orthodox Missionary Fraternity and Orthodox world shared Savas Zembillas's video: Ti Ypermaho in Greek/Kiswahili.)

https://www.facebook.com/orthodox.missionary.fraternity

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου