Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

Το Σάββατο, 6η Δεκεμβρίου 2014, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ τέλεσε στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό Αγίου Νικολάου Καΐρου την χειροτονία του Θεοφ.Επισκόπου Βερενίκης κ.Χρυσοστόμου. Στην Ευχαριστιακή Σύναξη και την χειροτονία του Θεοφιλεστάτου συμμετείχαν οι Σεβ.Μητροπολίτες Τριπόλεως κ.Θεοφύλακτος, Ερμουπόλεως κ.Νικόλαος, Λεοντοπόλεως κ.Γαβριήλ, Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας, Μέμφιδος κ.Νικόδημος, Πατριαρχικός Επίτροπος Καΐρου, Πηλουσίου κ.Νήφων, Ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Αγίου Γεωργίου Καΐρου. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό προσήλθε πλήθος πιστών της αιγυπτιακής πρωτευούσης.
 
Ο Μακαριώτατος, κατά την ομιλία Του, με συγκίνηση είπε τα εξής:
 
Θεοφιλέστατε ἐψηφισμένε Ἐπίσκοπε Βερενίκης καὶ ἐν Κυρίῳ ἀγαπητέ ἀδελφέ κ. Χρυσόστομε,
«Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, ὢφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ.» (Τιμ. Α΄, 3, 16). Μὲ τὴν περιεκτικότατη αὐτὴ περιγραφὴ, μέσα σὲ δύο μόνο γραμμὲς, ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, περιέγραψε ὅλο τὸ περιεχόμενο τῆς θείας οἰκονομίας. Πῶς ὁ ἀπερίγραπτος καὶ ἐν ἀπροσπελάστῳ γνόφῳ ἐγκρυπτόμενος  Θεὸς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅταν ἦρθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ, ἔλαβε σάρκα καὶ ὀστὰ, ἔγινε ὅμοιος μὲ ἐμᾶς ἄνθρωπος, γιὰ ἕνα καὶ μόνο λόγο· «ἵνα ἀθετήσῃ τὴν φθορὰν», κατὰ τὸν Πατέρα ἡμῶν Ἀθανάσιον τὸν Μέγαν, ἔτσι «ὥστε ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν»,  (Ρωμ. 6, 4).
 
Σ’ αὐτὴν τὴν ὄμορφη περίοδο ποὺ διανύουμε, τῆς προετοιμασίας μας νὰ ἑορτάσωμεν τὴν σάρκωσιν τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου, τὰ Ἅγια Χριστούγεννα, ἄς ἀνεβάσουμε τὸν λογισμὸ μας μὲ τὴν θεολογικὴ σκέψη τῶν ἁγίων Πατέρων μας, καὶ μὲ τὴν δραστικὴ πρεσβεία τοῦ Μεγάλου Ἱεράρχου μας, Ἁγίου Νικολάου, τοῦ ἑορτάζοντος σήμερα, μέσα σ’ αὐτὸν τὸν περικαλλέστατον πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν. Πῶς κατόρθωσε ὁ Ἅγιος Νικόλαος καὶ ἔγινε οἰκουμενικὸς Ἅγιος; Σὲ ὅλες τὶς γωνιὲς τῆς γῆς, σὲ βουνὰ καὶ σὲ θάλασσες, σὲ χωριὰ καὶ σὲ μεγαλουπόλεις νὰ ὑπάρχουν μεγαλοπρεπεῖς ναοὶ ἀλλὰ καὶ ταπεινὰ ἐρημοκκλήσια ἀφιερωμένα στὸ ὄνομὰ του;
Στὸ ἀπολυτίκιό του δίνεται μιὰ ἐξήγηση: ὑπῆρξε ὁ ἅγιος Νικόλαος, κανόνας πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος· διδάσκαλος ἐγκρατείας, ποὺ μὲ τὴν ταπείνωσὴ του κατέκτησε τὰ ὑψηλὰ, γενόμενος κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, «εὔχρηστον σκεῦος» (Τιμ. Β΄, 2, 22). Δαπάνησε ὅλη τὴν ἁγία ζωὴ του διακονώντας ἀθόρυβα τοὺς ἀνθρώπους, εὐεργετώντας τους κρυφὰ, ὑλικὰ καὶ πνευματικὰ. Μὲ αὐτὸ τὸ ἅγιο παράδειγμά του, μᾶς διδάσκει ὅτι, ὅποιος ἀφήνει ἀνέγγιχτους τοὺς ἄλλους ἀπὸ τὴν παρουσία του, καὶ ἡ μόνη σχέση μαζὶ τους εἶναι αὐτὴ τῆς διακονίας, αὐτὸς εἶναι ὁ ἠγαπημένος. Ἀντίθετα, ὅποιος συνέχεια γκρινιάζει, ὑπερασπιζόμενος τὸν ἑαυτὸ του, τὴν γνώμη του, τὸ δίκαιό του, ὅποιος ζητᾶ θέσεις καὶ καταξίωση, αὐτὸς μένει μόνος του, καὶ ὅλοι τὸν ἀποφεύγουν.

Συνέχεια...  http://www.patriarchateofalexandria.com/index.php?module=news&action=details&id=1046

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου