Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Eglise Saint Nicolas Bunia: Vous tous qui avez été baptisés en Christ...

Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia.
Osi is Chiston evaptisthite, Christon enedisasthe. Allilouia.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου