Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Kenya Konnection 2017: Saint Philothea Project collect and delivers material and financial assistance to orphans, widows...

 
Saint Philothea Project collect and delivers material and financial assistance to orphans, widows and other poor children and their caregivers. We make annual visits to facilities in Kenya (January) and Romania (July)
fundrazr.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου