Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Bishop Athanasius of Kisumu visited U.S.


Through the blessings of H. B.PATRIARCH Theodoros II of Alexandria and All Africa H.G.Bishop Athanasius of Kisumu visited U.S. Here at the midist of the service reading the gospel. Many more years your Grace.

https://www.facebook.com/amadivaa?lst=100002654227289%3A100000571693583%3A1494235656

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου