Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Sunday of the Paralytic. Meeting of Bishop Athanasios of Kisumu and Divine Liturgy

Chris Brown
Orthodox Africa
 
 
4th Sunday after Pascha. Sunday of the Paralytic. Meeting of His Grace, Most Reverend Bishop…
 
youtube.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου