Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

Commemoration of St.John Chrysostomos - Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda

13th November, Commemoration of St.John Chrysostomos. We wish many years to our Vicar Eastern Uganda Protopresbyter Fr. Koolya Chrysostomos upon his Nameday.

https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου