Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

Holding Makarios and Neofitos after Baptism... Kenya

 Neo K Neofitos 


Holding Makarios and Neofitos after Baptism today. Esther and Timothy are happy parents.

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου