Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Archbishop Makarios presided over the Holy and Divine Liturgy at St. Nicholas Kawangware

 Bassie Masoha Feldman 








His Eminence Archbishop Makarios, presided over the Holy and Divine Liturgy at St. Nicholas Kawangware. Today we celebrated the feast day of St. Nicholas. May St. Nicholas Interceede for us.

https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου