Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

Αγιασμός στην Ουγκάντα

 Uganda Orthodox Church - Holy Metropolis of Kampala 
This morning, after the matins service, His Eminence Metropolitan Jeronymos performed the small service of blessing of waters for the new month of March. The Archbishop was co-served at St Nicholas Cathedral by the cathedral dean, Rev Fr Nicholas Bayego and Deacon Parthenios Jjingo on the cheesefare Tuesday.

https://www.facebook.com/UOChurch/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου