Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022

"Burundian priest: I found in the Orthodox Church everything I needed..."

 Christ in Africa NGO 


Burundian priest: I found in the Orthodox Church everything I needed - About the education system

https://www.youtube.com/watch?v=AweKVzQPxlU&ab_channel=AsociatiaHristos%C3%AEnAfrica

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου