Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

Από την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Σιέρρα Λεόνε

  Paradise 4 Kids - P4K 

"Every day Fr Themi’s mission impacts in one way or another thousands of Children & their families.
From the Orphans he houses to the Orphans he supports;School children with free or low-cost education, hot meals, uniforms, shoes, books, pens, rubbers and rulers;
Scholarships for training & higher education;
Football Club, Youth Clubs and sporting events;
Doctors & Nurses; Medicine & Hospital;
Feeding programs, Alms Giving and whole community support;
Church, Baptism, Bible Studies & Spiritual enlightenment.
All in the name of the Crucified Christ, Jesus of Nazareth. "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου