Πέμπτη 21 Απριλίου 2022

Μ.Πέμπτη, Κένυα

 Neo K Neofitos 
Celebrated the Divine Liturgy today at St. Nicodemus Orthodox Church Gachika- Nyeri. Remembering the Eucharistic institution 2000 years by our lord and savior Jesus Christ before His betrayal and Crucifixion.
"Take eat...drink of it all of you"...
It was a blessing celebrating together with Frs. Silouanos Muraguri, Makarios Kanyi, Joseph Maina and George Mwangi all from Gachika Parish. The presence of our beloved Children from Makarios home and the faithful from the parish made everything beautiful today.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου