Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

With Seminarians during class time at St. Makarios Chapel... Kenya

 Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas 

With Seminarians during class time at St. Makarios Chapel in the seminary. We glorify our God for the gift of life and the far that He Has taken us. May the Lord Jesus Christ bless you all and protect you always and forever. AMEN

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/makarios.kenyas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου