Πέμπτη 21 Απριλίου 2022

Today, the veil of the Temple is torn in two... Uganda

 Uganda Orthodox Church - Holy Metropolis of Kampala 

Today, the veil of the Temple is torn in two, as a reproof to the transgressors. And the sun hides its rays, beholding the Master on the Cross.

https://www.facebook.com/UOChurch/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου