Σάββατο 14 Μαΐου 2022

Archbishop Makarios tonsured first years seminarians as new readers... Kenya

  Bassie Masoha Feldman
On May 14th 2022 His Eminence Archbishop Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas presided over the Divine liturgy at St Makarios chapel and tonsured first years seminarians as new readers. Axios.

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου