Σάββατο 14 Μαΐου 2022

In Khayelitsha, at St John's The Theologian, Mission Center of the Orthodox Metropolis of Cape Town - Archbishopric of Good Hope

 Orthodox Metropolis Of Good Hope - Cape Town 

In Khayelitsha, at St John's The Theologian, Mission Center of the Orthodox Metropolis of Cape Town - Archbishopric of Good Hope, Western Province, South Africa, Saturday 14th May 2022.

Περισσότερα...

https://www.facebook.com/MetropolisGoodHope

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου