Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

Η προσφορά της Ορθόδοξης Ιεραποστολής στην Σιέρρα Λεόνε...

 Paradise 4 Kids - P4K all with locally trained staff & thousands of students from Early Childhood, Primary, College & scholarships to Higher Education & Training; 3 dining, feeding & recreational halls to serve as safe spaces for the young, the hungry, the poor and forgotten; 3 medical clinics with local doctors & nurses; 2 Orphanages & the support of hundreds of more orphans; the supporting of countless communities and countless individuals; 1 Football Club; and 4 Churches.
Please help us support Bishop Themi and his Orthodox mission by making a donation below.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου