Κυριακή 24 Ιουλίου 2022

Χειροτονία πρεσβυτέρου στην Κένυα

 Orthodox Archdiocese of Nairobi His Eminence Archbishop Makarios, presided over the Divine Liturgy at Three Hierarchs Muthua. As he celebrated 30yrs anniversary as a Bishop. It was such a wonderful celebration, as the Archbishop ordained deacon Nectrarios to the priesthood. Axios and congratulations to you Fr. Nectarios, and welcome to vineyard of priesthood. Fr. Athanasios M Ka Wambui and his parishoners had surprise for the Archbishop and they presented to him a cake as a gift to celebrate his 30yr anniversary. We also had a fundraising for construction of a new permanent church. A great day...

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/Orthodox-Archdiocese-of-Nairobi-2123556001065201/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου