Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

"As we prepare for the Third Sunday of Great Lent, Sunday of the Veneration of the Holy Cross..." Rwanda

 Titus Twungubumwe 

AT SAINT PETER AND PAUL APOSTLES: SATURDAY, MARCH 18, 2023
As we prepare for the Third Sunday of Great Lent Year 2023 this March 19, 2023, Sunday of the Veneration of the Holy Cross and Half Way to Pascha 2023, with the blessing of His Eminence Innocentios BYAKATONDA Metropolitan of the Holy Archdiocese of Burundi and Rwanda, we were blessed to attend today to Divine Liturgy conducted by the Archpriest Nicholas Emanuel NTAKIYIMANA.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/titus.twungubumwe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου