Κυριακή 5 Μαρτίου 2023

"This is the Faith of the Apostles, this is the Faith of the Fathers, this is the Faith of the Orthodox..."

 Orthodox Metropolis of Zambia 

THE TRIUMPH OF ORTHODOXY
This is the Faith of the Apostles, this is the Faith of the Fathers, this is the Faith of the Orthodox, this is the Faith which has established the Universe.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063521921459

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου