Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

The St. James Orthodox Children’s Orphanage slow construction in Tower Hill, Sierra LeoneThe St. James Orthodox Children’s Orphanage slow construction in Tower Hill, Sierra Leone. Consider helping , visit http://paradise4kids.org/how-to-donate/

https://www.facebook.com/rev.themi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου