Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Ορθόδοξες μητέρες στην Κένυα...

 Bassie Masoha Feldman 

"Later in the afternoon after Divine liturgy at St Andrews karinde His Eminence Archbishop Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas visited St Parthenios where 300 mothers and parishioners were waiting for him to inaugurate and avail new st Parthenios mothers union attires.
It was a great afternoon celebrations with singing and dancing from the mothers and their families."

Περισσότερα ... https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου