Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021

"Divine liturgy and Trisagion for the fallen Metropolitan Jonah presided over by His Grace Bishop Silvester of Gulu and Eastern Uganda"

 Uganda Orthodox Church - Holy Metropolis of Kampala  

"Divine liturgy and Trisagion for the fallen Metropolitan Jonah presided over by His Grace Bishop Silvester of Gulu and Eastern Uganda. The divisional leadership of Lubaga Division and Members of Parliament and delegation from Uganda Joint Christian Council were present to pay their respect for the Metropolitan."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/UOChurch/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου