Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

Τhe church looks so amazing and beautiful... Kenya

 Bassie Masoha Feldman 

Wanguthu, the church looks so amazing and beautiful. It is ready and soon consecration will be taking place. All for the glory of the Almighty God.

https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου