Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

Sister Nectaria: The Only Greek in Kolkata Is Mother to Thousands - Greek Reporter


A Greek Orthodox nun in Kolkata (formerly Calcutta), India has become a symbol of the eternal fight against poverty, illiteracy, child trafficking and prostitution in the city.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου