Σάββατο 2 Απριλίου 2022

"It was a great joy & honour to have the blessing of His Grace Bishop Nektarios of Gulu in Jinja..."

 Silvestros Kisitu 

It was a great joy & honour to have the blessing of His Grace Bishop Nektarios of Gulu in Jinja yesterday for the Service of the Akathist Hymn, 4th Stanza of the Salutations of the Theotokos.

https://www.facebook.com/silvestros.kisitu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου